Zgłoszenie udziału w rekolekcjach letnich Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej dla osób dorosłychO rekolekcjach
Uwaga UWAGA!
Dopisek "LISTA REZERWOWYCH" nie musi oznaczać braku możliwości wzięcia udziału w rekolekcjach na danym turnusie!

OSOBY INDYWIDUALNE I MAŁŻEŃSTWA
Mimo w.w. dopisku, zachęcamy do zapisywania się osoby indywidualne i małżeństwa bez dzieci, godzące się na ewentualną opcję nocowania w oddzielnych pokojach (niewielka ilość pokoi dwuosobowych). Jeśli tylko warunki lokalowe na to pozwalają, zawsze umieszczamy małżonków w jednym dwuosobowym pokoju!

Powyższe rozwiązania są związane z uwarunkowaniami systemowymi strony www zapisów na rekolekcje. Za utrudnienia przepraszamy.
Uczestnik
Dane osobowe
     
 
Dzieci

Czy z uczestnikiem (uczestnikami) przyjadą na rekolekcje dzieci? 

Dane dzieci (oraz opiekuna prywatnego, jeśli takowy jedzie) biorących udział w rekolekcjach:

ImięNazwiskoPESELData urodzenia (rrrr-mm-dd)
Dane kontaktowe
 


 
Formacja

Czy uczestniczył(a) Pani/Pan w rekolekcjach oazowych? Jeśli tak, proszę podać w jakich i kiedy:

Jakie owoce tych rekolekcji dostrzega Pani/Pan w swoim życiu?

Dlaczego chce Pani/Pan uczestniczyć w rekolekcjach Wspólnoty Dorosłych Ruchu Światło-Życie?

Zadatek

Przy zgłoszeniu zobowiązuję się wpłacić w ciągu maksymalnie 2 tygodni zadatek w kwocie 250 zł za każdą osobę dorosłą na konto:
Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej
ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice
nr konta 37 1050 1243 1000 0090 7110 8717
w tytule wpisując PESEL, imię i nazwisko uczestnika oraz stopień i część rekolekcji oraz miejscowość - np. '80010155555, Jan Kowalski, stopień I, część 2, Kraków';.

Pozostałą należność zobowiązuję się uregulować w dniu przyjazdu na rekolekcje.

Zadatek nie podlega zwrotowi, chyba, że rekolekcje zostaną odwołane przez organizatorów. Brak wpłaty zadatku w terminie 2 tygodni od zgłoszenia skutkuje przesunięciem uczestnika na listę rezerwowych i udostępnieniem zajmowanego przez niego miejsca innym chętnym.

Pozostałe

Uwagi
Jeżeli z dziećmi jedzie opiekun prywatny, który jest niepełnoletni, to należy go tutaj wskazać. Jeżeli stan zdrowia uczestnika utrudnia poruszanie się po schodach, to również należy to tutaj wpisać.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych przez Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie (organizatora rekolekcji) z siedzibą w Tychach, ul. Tischnera 50 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 962 z późn. zm.) w celu wykonywania zadań związanych z działalnością Centrum Duchowości.

Zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie do wglądu, poprawiania i usunięcia moich danych osobowych w trybie określonym przez powyższą ustawę.

Wysyłając powyższe zgłoszenie uczestnik i wszystkie osoby mu towarzyszące potwierdzają, że przeczytały i akceptują regulamin rekolekcji.